You are here

You are here

https://d1zah1nkiby91r.cloudfront.net/s3fs-public/akdn_staying_safe_work_guidance_-_kyrgyz.pdf
PDF icon Download (2.19 MB)
үйдө жана жумушта коопсуз жүрүү

Бул документ жергиликтүү карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин кадимки жашоого кайтып келүү боюнча коомдоштуктар үчүн сунуштамаларды камтыйт. Бирок жергиликтүү талаптардын бардыгынын сакталышын камсыз кылуу үчүн өлкөңөрдүн саламаттык сактоо органдары жана өкмөтү тарабынан чыгарылган нускамалардын бардыгын так аткаруу керек. Бул документ биздин коомдоштуктарыбызда COVID-19 илдетинин мындан ары жайылышынын алдын алуу боюнча көмөкчү колдонмо катары гана кызмат кылат.