You are here

You are here

https://d1zah1nkiby91r.cloudfront.net/s3fs-public/akdn_covid-19_-_mask_guidance_-_kyrgyz.pdf
PDF icon Download (2.19 MB)
Бир жолу колдонулуучу же колго тигилген бет каптар

Бул документ бир жолу колдонулуучу бет каптарды жана/же кездемеден тигилген бет таңгычтарды (колго тигилген бет каптарды) колдонуу боюнча нускамаларды камтыйт. Бул документте сыпатталган буюмдар илдетке каршы күрөшүүдө алдынкы катарда турган медициналык кызматкерлер – медайымдарга, фельдшерлерге, тез жардам кызматкерлерине жана оорулуу адамдарга жардам көрсөтүүчү башка адистер үчүн арналган хирургиялык бет каптардан же № 95 стандарттагы респираторлордон айырмаланып турушат.