You are here

aktc-akaa-10_bridge_school.jpg

2010 Cycle - The "Bridge School" (Xiashi, Fujian Province, China).
Copyright: 
Aga Khan Award for Architecture / Li Xiaodong