You are here

You are here

https://d1zah1nkiby91r.cloudfront.net/s3fs-public/media/publications/2016_1019_-_akdn_in_kyrgyz_republic_-_brief_kyrgyz.pdf
PDF icon Download (2.19 MB)
ӨНҮГҮҮ БОЮНЧА ӨНӨКТӨШҮҮ - Кыргыз Республикасы

АКДН экономикалык активдүү, саясий туруктуу, интеллектуалдык жана маданий жагынан көрүнүктүү Кыргыз Республикасын өнүктүрүүгө жардам берген мекемелер менен программаларды колдоп келүүдө.